NTA 8800 & BENG

In de context van de huidige energietransitie is de energieprestatie van een woning of gebouw van steeds groter belang.

Meer Informatie

Eén van de redenen om de huidige systematiek achter het energielabel aan te passen is dat de gewenste functie de afgelopen jaren sterk is veranderd. Bij de introductie ervan was het vooral bedoeld als bewustwoordingsinstrument en bovendien nog niet heel nauwkeurig, maar veelal op bouwjaar van de woning bepaald. Inmiddels ontstaat een steeds sterkere vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator. In de context van de huidige energietransitie is de energieprestatie van een woning of gebouw van steeds groter belang.

Die energietransitie, mede ingegeven door het Klimaatakkoord, heeft voor nieuwe Europese regelgeving gezorgd in de vorm van een tweede herziening van de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Hierin wordt gesteld dat de energieprestatie vanaf 1 januari 2021 moet worden uitgedrukt in het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar. Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie - bijvoorbeeld aardolie/aardgas/steenkool - die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Deze bepalingsmethode is vastgelegd in een nieuwe Nederlandse Technische Afspraak, de ‘NTA 8800’.

Beng bestaande bouw en nieuwbouw
Deze nieuwe methodiek is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw en vervangt de huidige Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Met de NTA 8800 wordt vastgesteld of aan de eisen van het huidige bouwbesluit wordt voldaan en of gebouwen voldoen aan de BENG-eisen.

Energielabel bedrijven

WAAR STAAT BENG VOOR?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Bij nieuwbouw wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de drie te behalen BENG-eisen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
    (kWh/m².jr).
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr).
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).
Nieuwsbrief

Schrijf u nu in!

Contact

T: 010 - 30 73 153
M: info@teken-visie.nl

3071MA, Rotterdam
W.G Witteveenplein 70  


Algemene voorwaarden