NTA 8800 & BENG

Eén van de redenen om de huidige systematiek achter het energielabel aan te
passen is dat de gewenste functie de afgelopen jaren sterk is veranderd. Bij
de introductie ervan een aantal jaren geleden was het vooral bedoeld als
bewustwoordingsinstrument en bovendien nog niet heel nauwkeurig, maar veelal
op bouwjaar van de woning bepaald. Inmiddels ontstaat er een steeds sterkere
vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator. In de context
van de huidige energietransitie is de energieprestatie van een woning of
gebouw van steeds groter belang.

Die energietransitie, mede ingegeven door het Klimaatakkoord, heeft voor
nieuwe Europese regelgeving gezorgd in de vorm van een tweede herziening van
de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Hierin wordt gesteld dat
de energieprestatie vanaf 1 januari 2021 moet worden uitgedrukt in het
primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar. Het primair fossiel
energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie (bijv. aardolie / aardgas
/ steenkool) die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en
ventilatie. Deze bepalingsmethode is vastgelegd in een nieuwe Nederlandse
Technische Afspraak, de NTA 8800.

Deze nieuwe methodiek is van toepassing op zowel bestaande bouw als
nieuwbouw van woningen & utiliteitsbouw en vervangt de huidige
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index
(EI) voor bestaande gebouwen. Met de NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de
eisen wordt voldaan van het huidige bouwbesluit en of gebouwen voldoen aan
de BENG-eisen.

WAAR STAAT BENG VOOR?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en bij nieuwbouw wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de 3 te behalen BENG-eisen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
    (kWh/m².jr).
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m²
    gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr).
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).