Energielabel & Energie-Index voor woningen (EPA-W)

Per 1 januari 2015 is de verplichting ingegaan om bij verhuur en verkoop van een woning een energielabel te overleggen. Doet de verhuurder of verkoper dit niet dan wordt een boete geriskeerd. Hierop wordt toegezien door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Voor het verkrijgen van een energielabel voor de woning zijn twee mogelijkheden: Enerzijds is er het Vereenvoudigd EnergieLabel (VEL) voor koopwoningen. Middels de website www.energielabelvoorwoningen.nl geven woningeigenaren zelf de 10 belangrijkste kenmerken op, welke vervolgens door een erkend deskundige als Teken-Visie op afstand kan worden gekeurd. Let op: Deze methodiek komt per 1 juli 2020 te vervallen. Door de aanhoudende kritiek (te summier) op het VEL heeft de minister besloten dat alle energielabels nadien volgens een uitgebreidere systematiek moeten worden bepaald door een expert op locatie. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is op huizen die verkocht worden zonder dat er nu een geldig energielabel is. Anderzijds worden voor huurwoningen de energielabels bepaald op basis van de zogeheten Energie-Index. Een gediplomeerd inspecteur checkt de woning op ongeveer 150 kenmerken waarna er middels de geattesteerde VABI-software een rapport wordt uitgedraaid waarin de energieprestatie van een woning staat berekend.