NOKVERHOGING

Voor het realiseren van een nokverhoging is in principe altijd een vergunning nodig. Des te belangrijker zijn dan ook de bouwkundige tekeningen en berekeningen die uw gemeente voor een dergelijk project verwacht.

<

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN

Bij een nokverhoging is er altijd een vergunning nodig. Bij een verbouwing als deze komen meer eisen kijken die bouwkundig moeten kloppen. Zoals dat de nok evenwijdig aan de gevel moet zijn. Je hebt te maken met minimale en maximale breedtes en gemetselde schoorstenen moeten gerespecteerd worden en zo zijn er nog veel meer eisen waaraan je moet voldoen.

De vergunning moet aangevraagd worden bij de gemeente. Teken-Visie maakt de bouwtekeningen, constructieberekeningen en leveren de nodige documenten aan bij de gemeente waardoor een vergunning correct wordt aangevraagd. 

Let wel: Uw buren kunnen bezwaar maken op het bouwen van de nokverhoging, dit kan binnen 6 weken nadat de gemeente de vergunning heeft toegewezen.

Uw vergunningaanvraag zal bij de gemeente (verschilt per gemeente) op diverse media genoemd worden. Denk hierbij aan: de gemeentepagina in de krant, op de gemeentelijke website en overheid.nl