DAKKAPEL

Voor het realiseren van een dakkapel is niet altijd een vergunning nodig, toch kan het belangrijk zijn om bouwkundige tekeningen te laten maken en indien nodig, een bouwvergunning aan te vragen.

<

Het plaatsen van een dakkapel kan niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld.
Teken-Visie kan uitzoeken of er een omgevingsvergunning voor nodig is of dat u vergunningsvrij mag bouwen. 

Aangezien voor dit soort ruimtes enige vorm van comfort wordt geacht, is het aan te bevelen bouwkundige tekeningen te laten maken. Op deze tekening wordt dan de exacte afmeting, dikte van de isolatie en het type kozijn vermeldt.

VERGUNNINGVRIJ BOUWEN

Om je dakkapel zonder vergunning te bouwen moet je voldoen aan eisen, Teken-Visie kan u hierin adviseren en helpen de beste keuzes te maken. Voordeel van vergunningsvrij bouwen: u maakt geen extra kosten voor het aanvragen en u hoeft niet te wachten op de vergunning.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN

Mocht er een vergunning nodig zijn dan moet deze aangevraagd worden bij de gemeente. Teken-Visie maakt de bouwtekeningen en constructieberekeningen en leveren de nodige documenten aan bij de gemeente waardoor een vergunning correct wordt aangevraagd. 

Let wel: Uw buren kunnen bezwaar maken op het bouwen van de dakkapel, dit kan binnen 6 weken nadat de gemeente de vergunning heeft toegewezen.

Uw vergunningaanvraag zal bij de gemeente (verschilt per gemeente) op diverse media genoemd worden. Denk hierbij aan: de gemeentepagina in de krant, op de gemeentelijke website en overheid.nl